XL - 1223
4.7 out of (3514)
4.000 đ 4.500 đ

Thiệp thiết kế - Có thể thay đổi họa tiết màu sắc tùy chọn KT bì thư: 13 x 18 - Bì chữ nhật nắp chéo Tờ ruột 2 tờ rời, bo góc.

https://www.inxuanlong.com/
+